Przetargi

Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy
drogi gminnej nr 191211C Długie-Długie Parcele
(etap I)
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191211C Długie-Długie Parcele (etap I)
wartość: od 30.000 EURO do 221.000 EURO
termin składania ofert: 29 marca 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:59:22.
Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:59:22
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl