Przetargi

Przetargi

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 13 kwietnia 2018 r. godz. 11.00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na zapytanie 3

Odpowiedź na zapytania 2

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5a do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ - nieaktualny

Załącznik Nr 13 do SIWZ - aktualny

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:16:55.
Data wprowadzenia: 2018-03-27 14:16:55
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl