Przetargi

Budowa targowiska wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na działkach o numerach
ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m.
Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 17 kwietnia 2018 r. godz. 11.00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12/1 do SIWZ

Załącznik Nr 12/2 do SIWZ

Załącznik Nr 12/3 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:08:39.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:08:39
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót