Przetargi

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych - dostawa ładowarki
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dostawa ładowarki
wartość: do 221 000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:47:23 | Data modyfikacji: 2018-04-24 11:47:36.
Data wprowadzenia: 2018-04-24 11:47:23
Data modyfikacji: 2018-04-24 11:47:36
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót