Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 191710 C ul. Morelowej
w Izbicy Kujawskiej wraz z budową kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym z
wylotem do rowu i sieciową przepompownią
ścieków
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191710 C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i sieciową przepompownią ścieków
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 14 maja 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12/1 do SIWZ

Załącznik Nr 12/2 do SIWZ

Załącznik Nr 12/3 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Załącznik Nr 14 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-25 11:58:32.
Data wprowadzenia: 2018-04-25 11:58:32
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót