Przetargi

Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna
–Gąsiorowo –Dziewczopole - etap II
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gąsiorowo –Dziewczopole - etap II
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 12 czerwca 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 11 do SIWZ

Załącznik Nr 12 do SIWZ

Załącznik Nr 13 do SIWZ

Załącznik Nr 14 do SIWZ

Załącznik Nr 15 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:34:31 | Data modyfikacji: 2018-05-25 12:35:00.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 12:34:31
Data modyfikacji: 2018-05-25 12:35:00
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót