Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2800 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy
drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 2800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka.
wartość: od 30.000 EURO do 221.000 EURO
termin składania ofert: 7 czerwca 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:47:53.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 12:47:53
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót