Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na
terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
wartość: od 30.000 EURO do 221.000 EURO
termin składania ofert: 5 lipca 2018 r. godz. 11.00
   

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:17:16.
Data wprowadzenia: 2018-06-25 12:17:16
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót