Przetargi

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce o numerze 51 w Błennej, gm. Izbica
Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 51 w Błennej, gm. Izbica Kujawska
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 2 października 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:35:40.
Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:35:40
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót