Przetargi

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 800 ton o
granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na
terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na
remont dróg gminnych
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 800 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
wartość: do 221 000 EURO
termin składania ofert: 12 października 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:43:42.
Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:43:42
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót