Przetargi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w
wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica
Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wyjaśnienie treści SIWZ I

Sprawozdania za III kwartał

SIWZ po modyfikacji

Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1 do SIWZ - AKTUALNY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:29:08.
Data wprowadzenia: 2018-10-15 11:29:08
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót