Przetargi

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Wietrzychowice, położonej na
działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb
ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 11 stycznia 2019 r. godz. 11.00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ IX

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ VIII

Wyjaśnienie treści SIWZ VII

Załącznik nr 5 do SIWZ - po modyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ VI

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ V

Wyjaśnienie treści SIWZ IV

Wyjaśnienie treści SIWZ III

Załącznik nr 5 do SIWZ - po modyfikacji

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wyjaśnienie treści SIWZ I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11.1 do SIWZ

Załącznik nr 11.2 do SIWZ

Załącznik nr 11.3 do SIWZ

Załącznik nr 11.4 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:29:58 | Data modyfikacji: 2018-12-21 10:37:49.
Data wprowadzenia: 2018-12-04 11:29:58
Data modyfikacji: 2018-12-21 10:37:49
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót