Przetargi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica
Kujawska
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
wartość: do 221 000 EURO
termin składania ofert: 12 grudnia 2018 r. godz. 11.00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:02:20.
Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:02:20
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót