Przetargi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i
kolektorem tłocznym w drodze gminnej
Augustynowo-Zdrojówka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Izbica Kujawska
zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka
wartość: do 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 07 stycznia 2019 r. godz. 11.00

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12a do SIWZ

Załącznik nr 12b do SIWZ

Załącznik nr 12c do SIWZ

Załącznik nr 12d do SIWZ

Załącznik nr 12e do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14a do SIWZ

Załącznik nr 14b do SIWZ

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2018-12-14 13:34:14 | Data modyfikacji: 2018-12-14 15:08:24.
Data wprowadzenia: 2018-12-14 13:34:14
Data modyfikacji: 2018-12-14 15:08:24
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót