Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2018-02-21 11:24:26
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny  ...więcej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
2018-02-19 12:32:05
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

Budowa studni głębinowej na działce o nr. ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska
2018-02-02 11:35:56
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa studni głębinowej na działce o nr. ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice gm. Izbica   ...więcej

Zapytanie cenowe na Zakup i dostawę 60 sztuk krzeseł plastikowych
2018-01-22 14:40:47
tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawa 60 sztuk krzeseł plastikowych wartość: do 30.000 EURO termin składania ofert: 25 stycznia 2018 r. go  ...więcej

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
2018-01-19 12:41:50
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO – REKREACYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ wartość: do 5 548 000 EURO te  ...więcej

Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2018-01-17 11:35:20
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny   ...więcej

Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, droga nr 191219C Hulanka-Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191212C Grochowiska-Ślazewo
2018-01-16 10:01:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191716C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej, dr  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2018-01-12 10:27:59
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 4000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuja  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska
2018-01-09 14:03:11
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Usługę zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dlazwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska.   ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska
2018-01-09 11:14:46
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi położona   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko.
2018-01-03 13:13:19
  tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191234C Błenna – Dziewczopole -Dziewczopólko. wartość: do 5 225 000  ...więcej

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą
2017-12-21 12:07:15
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą wartość: do 5 225 000 EURO te  ...więcej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-12-07 14:44:29
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wartość: od 30.000 EURO do 209.000 EURO termin składan  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2017-11-20 14:12:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości
2017-11-14 12:49:49
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Szostka, stanowiącej działkę nr 86, gmina Radziejów, powi  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-09-21 14:11:40
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 28 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-09-12 14:19:38
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 20 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej w trybie przetargu publicznego
2017-08-28 14:32:40
tryb zamówienia: sprzedaż sprzedający: Centrum Usług Wspólnych przedmiot sprzedaży: składniki rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 07 września 2017 r. godz. 12:30    ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Śmielnik – Lucynowo – etap II
2017-08-24 11:48:55
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Śmielnik – Lucynowo – etap II wartość: do 5 225 000 EURO termi  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C Błenna – Gąsiorowo - Dziewczopole (etap I)
2017-08-01 14:01:44
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 1912221C   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 186
poprzednie     następne