Przetargi
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska
2017-05-25 13:14:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiejo g ł a s z apierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.   Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewide  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa wapiennego łącznie z transportem, rozładunkiem i podatkiem VAT, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na teren gminy Izbica Kujawska.
2017-04-06 09:39:00
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kuj  ...więcej

Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska
2017-04-04 11:13:49
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kana  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
2017-03-29 12:17:43
tryb zamówienia: sprzedaż zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: sprzedaż rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 r.  ...więcej

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej
2017-03-22 11:39:56
tryb zamówienia: sprzedaż zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: sprzedaż rzeczowego majątku ruchomego termin składania ofert: 04 kwietnia 2017 r.  ...więcej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BŁENNIE
2017-03-20 12:58:00
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BŁENNIE wartoś  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy-(Janowo)
2017-03-15 09:38:40
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy-(Janowo) wartość: do 5 225 000 EURO termin skład  ...więcej

Dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej
2017-01-13 13:45:18
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marsz  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3700 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na ternie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2017-01-11 13:13:57
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3700 ton o granulacji od  0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na ternie gminy Izbica  ...więcej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
2016-11-24 10:24:31
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi położona   ...więcej

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego równiarki drogowej w ilości 1 szt.
2016-10-19 12:06:25
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego równiarki drogowej w ilości 1 szt. wartość: od 30.000 EURO do 209  ...więcej

Obsługa ekspercka w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023
2016-08-29 17:49:37
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe ofert poniżej kwoty 30 000 EURO zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Obsługa ekspercka w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 20  ...więcej

Sprzedaż majątku ruchomego: samochód Scania 124L - śmieciarka
2016-08-29 11:15:41
tryb zamówienia: sprzedaż zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: sprzedaż majątku ruchomego: samochód Scania 124L - śmieciarka termin skład  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska.
2016-05-27 10:45:04
tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert poniżej kwoty 30 000 EURO zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowo  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2016-05-24 11:33:34
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska
2016-05-11 13:23:17
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych orazwłaścicieli n  ...więcej

Sprzedaż majątku ruchomego: samochód Scania 124L - śmieciarka
2016-05-09 09:28:46
tryb zamówienia: sprzedaż zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej zamówienie na: sprzedaż majątku ruchomego: samochód Scania 124L - śmieciarka termin skład  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo w miejscowości Błenna - etap II
2016-05-05 13:18:03
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo w miejscowości Błenna - etap II wartość: od 30.000 EURO do  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo - etap I
2016-04-15 14:02:20
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Augustynowo - etap I wartość: od 30.000 EURO do 5.225.000 EURO termin s  ...więcej

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska od km 0+000 do km 1+776
2016-04-13 12:42:52
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiszczelice gmina Izbica Kujawska od km 0+000 do km 1+776 wartość: o  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 162
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl