Wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności gospodarczej
2011-09-02 14:54:02
Wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności gospodarczej Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia (złożony na druku) Opłaty: 17 zł za zaświadczenie wpłata w kasie urzędu lub na konto Urzędu Gminy i Miast  ...więcej

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
2011-09-02 14:25:27
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych napisany odręcznie zgoda organizatora imprezy i właściciela  ...więcej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2011-09-02 14:24:35
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia (złożony na druku) kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS dokument potwierdzając  ...więcej

Działalność gospodarcza
2011-09-02 13:49:49
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wymagane dokumenty: Zgłosz  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4