Ustalenie numerów porządkowych
2013-02-27 13:58:55
Ustalenie numerów porządkowych   1.    Wymagane dokumenty: o    wniosek do Burmistrza Izbicy Kujawskiej o ustalenie numeru porządkowego o    załącznik: kserokopia mapy: zasadniczej, ewidency  ...więcej

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
2012-05-28 14:27:24
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu   1.    Wymagane dokumenty: wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający określenie: granic terenu objętego wnioskiem przedstawionych na kopii   ...więcej

Zezwolenie na wejście na grunty gminne
2011-09-09 12:11:07
Zezwolenie na wejście na grunty gminne Wymagane dokumenty: wniosek do Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zezwolenie na wejście na grunty gminne załącznik: kserokopia decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowaniu terenu Opłaty: nie po  ...więcej

Dodatek mieszkaniowy
2011-09-09 12:09:24
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego Opłaty: nie pobiera się Termin odpowiedzi:do 30-tu dni Jednostka   ...więcej

Użyczanie nieruchomości gminnych
2011-09-09 11:42:38
Użyczanie nieruchomości gminnych Wymagane dokumenty:wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska o użyczenie nieruchomości Opłaty: nie pobiera się Termin odpowiedzi:do 30-tu dni Jednostka prowadząca sprawę:Referat Gospoda  ...więcej

Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
2011-09-09 11:41:02
Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wymagane dokumenty: wniosek do Burmistrza Izbicy Kujawskiej o ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność G  ...więcej

Sprzedaż lokali mieszkalnych
2011-09-09 11:39:56
Sprzedaż lokali mieszkalnych Wymagane dokumenty: wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w drodze bezprzetargowej Opłaty: nie pobiera się Termin odpowiedzi:do 30-tu dni Jednostka prowadząca sprawę:Referat Gosp  ...więcej

Rozłożenie na raty bieżących opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
2011-09-09 11:37:32
Rozłożenie na raty bieżących opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Wymagane dokumenty: wniosek do Burmistrza Izbicy Kujawskiej o rozłożenie na raty bieżących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Opłaty:   ...więcej

Rozgraniczenie nieruchomości
2011-09-09 11:35:43
Rozgraniczenie nieruchomości Wymagane dokumenty: wniosek zainteresowanego dokument potwierdzający prawo do nieruchomości Opłaty: Nie ma Termin odpowiedzi:do 30 dni (wyłączając prace geodety upoważnionego do przeprowadzenia rozgra  ...więcej

Podział nieruchomości
2011-09-09 11:31:50
Podział nieruchomości Wymagane dokumenty: wniosek - podpisany przez wszystkich współwłaścicieli wstępny projekt podziału nieruchomości (3 egzemplarze + egz. dla każdego właściciela dzielonej nieruchomości) wypis z rejestru g  ...więcej

Przenoszenie własności gruntu na rzecz posiadaczy mających roszczenia z tytułu nakładów trwale związanych z gruntem
2011-09-09 11:28:33
Przenoszenie własności gruntu na rzecz posiadaczy mających roszczenia z tytułu nakładów trwale związanych z gruntem Wymagane dokumenty: wniosek do Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zbycie gruntu zabudowanego obiektem wzniesionym przez wniosk  ...więcej

Wydzierżawianie gruntów i lokali w drodze przetargu
2011-09-09 11:25:03
Wydzierżawianie gruntów i lokali w drodze przetargu Wymagane dokumenty: wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska o wydzierżawienie gruntu załącznik: mapa terenu lub szkic sytuacyjny Opłaty: nie pobiera się Termin odpow  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12