Uchwala Nr I/1/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:39:52.
Uchwala Nr I/2/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:39:13.
Uchwala Nr I/3/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:38:34.
Uchwala Nr I/4/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:37:53.
Uchwala Nr I/5/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006/2007r położonych w granicach administracyjnych gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:36:37 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:36:57.
Uchwala Nr I/6/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 listopada 2006 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:35:41 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:37:09.
Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:34:25.
Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska i wyboru Przewodniczącego Komisji pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:33:27.
Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:31:39.
Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta i wyboru przewodniczących komisji pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:30:50 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:32:24.
Uchwała Nr IV/11/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:29:59.
Uchwała Nr IV/12/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:28:57.
Uchwała Nr IV/13/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o zamiarze połączenia instytucji kultury pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:26:55 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:27:34.
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia ryczałtowych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska, Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego i członków stałych komisji rady pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:25:56 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:32:06.
Uchwała Nr V/15/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:25:03.
Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:24:11.
Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świszewach w szkołę filialną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:23:15.
Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007-2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:22:24.
Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:21:19.
Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:20:27.
Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:13:39.
Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Inwestycyjno- Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:14:38 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:15:36.
Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 11:16:54.
Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji rady gminy i miasta na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:55:50.
Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:54:37.
Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 lutego 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:53:42.
Uchwała Nr VI/27/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:45:53.
Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:44:54.
Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2007  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:43:26 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:47:04.
Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:41:51.
Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Miasta Panią Elżbietę Kujawską o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:40:34.
Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2006 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:38:49.
Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świszewach w szkołę filialną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:37:58.
Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu w budynku mieszkalnym wraz z ułamkową częścią gruntu  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:36:32 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:37:05.
Uchwała Nr VIII/35/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:35:41.
Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:34:46.
Uchwała Nr VIII/37/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007-2015 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:33:48.
Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej
 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:32:49.
Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:31:50.
Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 czerwca 2007 roku
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska uprawnienia do ustalania opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – szalet miejski w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:30:52.
Uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:29:21.
Uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:27:52.
Uchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:26:48.
Uchwała Nr IX/44/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radziejowie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:25:57.
Uchwała Nr IX/45/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2008-2011 r do Sądu Rejonowego w Radziejowie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:24:55.
Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:13:44.
Uchwała Nr IX/47/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:12:51.
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2007 rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:10:36 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:11:36.
Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:09:19 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:10:55.
Uchwała Nr IX/50/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Izbica Kujawska do stowarzyszenia
pn.”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:07:44 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:11:49.
Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:06:21.
Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:05:32.
Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia wysokości opłaty od posiadania psów pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:04:43.
Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:03:56.
Uchwała Nr X/55/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym , jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:03:11.
Uchwała Nr X/56/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2007/2008r położonych w granicach administracyjnych gminy  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:02:26.
Uchwała Nr X/57/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „ Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej” oraz nadania jej statutu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:01:18.
Uchwała Nr X/58/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:59:53.
Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Miasta Panią Elżbietę Kujawską o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:58:38 | Data modyfikacji: 2011-05-19 10:00:17.
Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:57:18.
Uchwała Nr XI/61/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:55:39 | Data modyfikacji: 2011-05-19 09:56:22.
Uchwała Nr XII/62/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2008 roku W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:54:14.
Uchwała Nr XII/63/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2008 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:53:07.
Uchwała Nr XII/64/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczkowie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Błennie, będącej w składzie Zespołu Szkół w Błennie  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:52:07 | Data modyfikacji: 2011-05-19 09:53:22.
Uchwała Nr XII/65/08 Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-19 09:50:58 | Data modyfikacji: 2011-05-19 09:51:22.
Uchwała Nr XII/66/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:58:27.
Uchwała Nr XII/67/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:57:16.
Uchwała Nr XII/68/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:55:29.
Uchwała Nr XII/69/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 26 lutego 2008
roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta na
2008r pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:54:23 | Data modyfikacji: 2011-05-18 11:55:48.
Uchwała Nr XIII/70/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2007 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:52:50.
Uchwała Nr XIII/71/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:52:01.
Uchwała Nr XIII/72/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:50:49.
Uchwała Nr XIII/73/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczkowie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Błennie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:49:55.
Uchwała Nr XIII/74/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:42:47.
Uchwała Nr XIII/75/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:41:43.
Uchwała Nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:40:44.
Uchwała Nr XIII/77/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:39:08.
Uchwała Nr XIII/78/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:37:39 | Data modyfikacji: 2011-05-18 11:39:23.
Uchwała Nr XIV/79/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:32:44.
Uchwała Nr XIV/80/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska ze środków budżetu gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:31:17.
Uchwała Nr XIV/81/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych , nieczystości płynnych i stałych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:30:22.

Uchwała Nr XIV/82/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:28:42 | Data modyfikacji: 2014-12-09 14:54:24.
Uchwała Nr XIV/83/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz warunków i sposobów ich przyznawania pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:27:40.
Uchwała Nr XIV/84/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:23:55.
Uchwała Nr XIV/85/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:22:24.
Uchwała Nr XIV/86/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zamiany działki nr 150/29 o powierzchni 623 m2 położonej w miejscowości Długie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:20:31.
Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:18:43.
Uchwała Nr XV/88/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:15:42.
Uchwała Nr XV/89/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska ze środków budżetu gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:13:51.
Uchwała Nr XV/90/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Izbica Kujawska do stowarzyszenia pn.”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:49:00.
Uchwała Nr XV/91/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:47:42.
Uchwała Nr XV/92/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:46:22.
Uchwała Nr XV/93/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - uchylona uchwałą Nr XVI/100/08 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:45:20 | Data modyfikacji: 2012-05-11 09:07:46.
Uchwała Nr XV/94/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w gruncie i części budynku gospodarczego w Izbicy Kuj. oraz działki gruntu w Skarbanowie pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:42:30.
Uchwała Nr XVI/95/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:40:04.
Uchwała Nr XVI/96/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:13:18.
Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2008/2009r położonych w granicach administracyjnych gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:12:15.

Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Izbicy Kujawskiej. Uchwała utraciła moc z dniem 01 stycznia 2017 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:11:06 | Data modyfikacji: 2017-02-09 10:59:03.
Uchwała Nr XVI/99/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:09:44.
Uchwała Nr XVI/100/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:07:31 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:08:26.
Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika M-GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:06:32.
Uchwała Nr XVI/102/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:04:56 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:05:32.
Uchwała Nr XVII/103/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 09:54:09 | Data modyfikacji: 2011-05-18 09:54:51.
Uchwała Nr XVIII/104/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 09:52:56.
Uchwała Nr XVIII/105/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 09:50:22.

Uchwała Nr XVIII/106/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska na rok 2009 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 27.01.2009r.123).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-18 09:47:14 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:06:29.

Uchwała Nr XVIII/107/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Uchwała utraciła moc z dniem 18 grudnia 2014 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 12:04:09 | Data modyfikacji: 2017-02-09 12:08:37.
Uchwała Nr XVIII/108/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 12:02:53.
Uchwała Nr XVIII/109/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w gruncie i części budynku gospodarczego w Izbicy Kujawskiej oraz działki gruntu w Skarbanowie.  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 12:01:35.
Uchwała Nr XVIII/110/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:58:50.
Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:55:18 | Data modyfikacji: 2011-05-17 11:59:45.

Uchwała Nr XVIII/112/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 13.02.2009r.251).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:54:01 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:04:19.
Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2009 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:43:33.
Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2009 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:42:25.

Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu placów zabaw i tzw. „rekreacyjno- rehabilitacyjnego parku dla dorosłych” (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 13.02.2009r.252).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:41:08 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:05:53.

Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu sportowego (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 13.02.2009r.253).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:26:36 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:05:13.
Uchwała Nr XIX/117/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:24:31.
Uchwała Nr XIX/118/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:21:57.
Uchwała Nr XIX/119/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2009-2015 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:20:46 | Data modyfikacji: 2011-05-17 11:27:20.
Uchwała Nr XIX/120/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Izbica Kujawska. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:19:11.
Uchwała Nr XIX/121/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010” pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:18:14.
Uchwała Nr XIX/122/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:17:11.
Uchwała Nr XIX/123/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:16:00 | Data modyfikacji: 2011-05-17 11:16:17.
Uchwała Nr XIX/124/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:15:06.
Uchwała Nr XIX/125/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:13:41.
Uchwała Nr XIX/126/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:12:31.
Uchwała Nr XIX/127/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:11:27.
Uchwała Nr XIX/128/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:09:58.
Uchwała Nr XIX/129/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta na 2009r pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:08:39.
Uchwała Nr XX/130/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2008 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:05:13.
Uchwała Nr XX/131/09 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:03:51 | Data modyfikacji: 2011-05-17 11:05:55.
Uchwała Nr XX/132/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:01:32 | Data modyfikacji: 2011-05-17 11:04:13.
Uchwała Nr XX/133/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Międzygminne Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych „Rekultywacja ” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 11:00:07.

Uchwała Nr XX/134/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.06.2009r.1220).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:58:17 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:38.

Uchwała Nr XX/135/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 16.06.2009r.1221).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:56:21 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:03:31.
Uchwała Nr XX/136/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Izbica Kujawska a Miastem Włocławek pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:55:07.
Uchwała Nr XX/137/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:53:40 | Data modyfikacji: 2011-05-17 11:02:31.
Uchwała Nr XXI/138/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:51:48.
Uchwała Nr XXI/139/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 czerwca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:50:26.
Uchwała Nr XXI/140/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Izbica Kujawska umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:48:23.
Uchwała Nr XXII/141/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:45:55 | Data modyfikacji: 2011-05-17 10:46:17.
Uchwała Nr XXII/142/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:43:58.

Uchwała Nr XXII/143/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Wprowadzono zmiany w pragrafie 2 i 4 Uzhwałą Nr 94/16 z dnia 19 lutego 2016 roku. Uchwała utraciła moc z dniem 28 kwietnia 2016 roku.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:42:31 | Data modyfikacji: 2017-02-14 09:28:05.
Uchwała Nr XXII/144/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji Izbica Kujawska.
 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 10:39:55.
Uchwała Nr XXII/145/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania osób do reprezentowania Gminy Izbica Kujawska w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Rekultywacji Składowisk Gminnych w Spółce „Rekultywacja ” Sp. z o.o.  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 09:43:09.
Uchwała Nr XXII/146/09 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska
 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 09:40:08.
Uchwała Nr XXII/147/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2011-05-17 09:10:38 | Data modyfikacji: 2011-05-17 09:40:57.
Uchwała Nr XXIII/148/09 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:33:24 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:50:26.
Uchwała Nr XXIII/149/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:51:59 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:50:59.
Uchwała Nr XXIII/150/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:57:33 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:51:20.

Uchwała Nr XXIII/151/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 24.12.2009r.2593).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-01-12 10:05:40 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:00:45.
Uchwała Nr XXIII/152/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych i stałych pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 10:10:11 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:51:57.
Uchwała Nr XXIII/153/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010 r. położonych w granicach administracyjnych gminy uchwala 153.doc

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 10:17:18 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:52:16.

Uchwała Nr XXIII/154/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 24.12.2009r.2595).

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2010-01-12 10:22:27 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:01:30.

Uchwała Nr XXIII/155/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska (tekst jednolity: DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.1539)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2010-01-12 10:34:28 | Data modyfikacji: 2015-05-07 15:27:58.
Uchwała Nr XXIV/156/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 14:20:18 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:52:52.
Uchwała Nr XXIV/157/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego  pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 14:21:04 | Data modyfikacji: 2013-03-13 07:53:08.
Uchwała Nr XXIV/158/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 14:23:08 | Data modyfikacji: 2013-03-13 08:00:18.
Uchwała Nr XXIV/159/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Długie na lata 2009-2016 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 14:26:04 | Data modyfikacji: 2013-03-13 08:03:16.
Uchwała Nr XXIV/160/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu oraz form współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 14:40:57 | Data modyfikacji: 2013-03-13 08:03:55.
Uchwała Nr XXV/161/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 2009 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:39:35 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:49:22.
Uchwała Nr XXV/162/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:43:19 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:51:48.
Uchwała Nr XXV/163/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 14:16:09 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:52:30.
Uchwała Nr XXV/164/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:47:45 | Data modyfikacji: 2011-05-19 11:53:09.
Uchwała Nr XXV/165/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:49:59 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:05:02.
Uchwała Nr XXV/166/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:51:36 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:07:06.
Uchwała Nr XXV/167/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Izbica
Kujawska a Miastem Włocławek pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:54:39 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:08:08.
Uchwała Nr XXV/168/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 08:57:32 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:08:56.
Uchwała Nr XXV/169/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007 – 2013 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:02:36 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:09:42.
Uchwała Nr XXV/170/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:04:40 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:10:20.
Uchwała Nr XXV/171/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządowych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:06:53 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:11:08.
Uchwała Nr XXV/172/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:08:03 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:12:34.
Uchwała Nr XXV/173/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:09:13 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:31:30.
Uchwała Nr XXV/174/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Inwestycyjno – Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:10:16 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:31:04.
Uchwała Nr XXV/175/10 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 marca 2010 r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i Miasta na 2010  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-04-09 09:11:34 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:30:16.
Uchwała Nr XXVI/176/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 maja 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010rok  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 10:10:01 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:29:00.
Uchwała Nr XXVI/177/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 maja 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy i Miasta Izbica Kujawska na lata 2007-2013. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 10:13:32 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:28:35.
Uchwała Nr XXVIII/178/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-25 14:43:28 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:27:54.
Uchwała Nr XXVIII/179/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 08:42:45 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:27:23.
Uchwała Nr XXVIII/180/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: „Program aktywności lokalnej na lata 2010 -2013”. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 08:46:33 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:26:28.
Uchwała Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 08:48:20 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:25:34.
Uchwała Nr XXVIII/182/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-06-30 08:52:37 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:26:50.
Uchwała Nr XXIX/183/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-28 10:52:44 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:23:17.
Uchwała Nr XXIX/184/10 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-27 11:13:43 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:22:16.
Uchwała Nr XXIX/185/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Izbica Kujawska, wykraczające poza podstawę programową. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 14:54:07 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:21:51.
Uchwała Nr XXIX/186/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 14:56:35 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:21:11.
Uchwała NR XXIX/187/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 15:01:42 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:20:13.
Uchwała NR XXIX/188/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 15:07:39 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:19:04.
Uchwała Nr XXIX/189/10 Rady Gminy I Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 15:08:45 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:18:28.
Uchwała Nr XXIX/190/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-09-13 15:09:44 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:17:44.
Uchwała Nr XXX/191/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:24:49 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:17:07.
Uchwała Nr XXX/192/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:26:31 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:16:36.

Uchwała Nr XXX/193/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ul. Warszawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2010.211.2947)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:29:31 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:13:19.
Uchwała Nr XXX/194/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2010/2011r położonych w granicach administracyjnych gminy. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:32:26 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:14:23.
Uchwała Nr XXX/195/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:39:48 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:13:43.
Uchwała Nr XXX/196/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku zmieniająca statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej. pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:50:17 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:13:13.
Uchwała Nr XXX/197/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 20 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Izbicy Kujawskiej przy ul. Polnej 1A bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:52:34 | Data modyfikacji: 2011-05-20 11:12:27.
Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:52:34
Data modyfikacji: 2011-05-20 11:12:27
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska