Obwieszczenie
2019-06-17 15:09:02
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 13.06.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach  ...więcej

Obwieszczenie
2019-06-10 14:17:46
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 10.06.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV z zabudową łąc  ...więcej

Obwieszczenie
2019-05-30 13:50:20
Burmistrz w Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 30.05.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej nN 0,4 kV w celu poprawy jakośc  ...więcej

konkurs nr 1 na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2019-05-17 12:21:52
Burmistrz Izbicy Kujawskiej na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506), Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Mie  ...więcej

2019-05-15 15:20:45
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie placówki kształcenia zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki z  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej oraz Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2019-05-09 11:07:30
Izbica Kujawska, dnia 8 maja 2019 roku. OOG 0012.III.5.2019 OOG 0012.IV.3.2019       Członkowie Komisji - Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej - Oświaty, Zdrowia, Kultury i   ...więcej

Okólnik
2019-05-07 15:00:51
Zaproszenie na spotkanie dotyczące realizacji taniego budownictwa czynszowego na terenie naszej gminy, które odbędzie się 13 maja br. o godz. 16:30 w sali 39.  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2019-05-07 08:01:46
Izbica Kujawska, dnia 6 maja 2019 roku. OOG 0012.III.4.2019     Członkowie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu,  ...więcej

Obwieszczenie
2019-05-06 15:06:02
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zatoki autobusowej i dwóch wiat przystankowych na działkach o numerac  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.
2019-05-02 13:08:55
Izbica Kujawska, dnia 30 kwietnia 2019 roku OKSZ. 427.3.2019   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU     Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarz  ...więcej

Obwieszczenie
2019-04-25 14:32:16
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej w sołectwie Augustynowo na dz  ...więcej

Obwieszczenie
2019-04-17 14:35:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zwiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek Powiatu Włocławskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie  ...więcej

Obwieszczenie
2019-04-10 14:38:12
Burmistrz Izbica Kujawska zawiadamiam, że w dniu 08.04.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomt  ...więcej

Obwieszczenie
2019-04-10 14:05:29
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek Gminy Izbica Kujawska,  w imieniu której działa pełnomocnik P. Maciej Zarywczyński, w sprawie ustalenia lokaliza  ...więcej

Obwieszczenie
2019-04-04 13:02:25
Obwieszczenie Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek "ENERGA-OPERATOR" S.A., oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu której działa pe  ...więcej

Konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy
2019-04-01 12:20:51
Izbica Kujawska, dnia 1 kwietnia 2019 roku   O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ ogłasza konkurs ofert skierowany do klubów sportowych,działających na obszarze Gminy Izbica Kujawskana realizację zadań z zakresu rozwo  ...więcej

Obwieszczenie
2019-03-21 14:53:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Zajączkowski, w sprawie ustalenia lokalizac  ...więcej

Obwieszczenie
2019-03-21 14:46:54
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie s  ...więcej

Obwieszczenie
2019-03-18 15:05:51
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 15.03.2019 r. na wniosek Powiatu Włocławskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Budowie placów  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2019-03-12 11:44:48
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU     Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 307
następne