Obwieszczenie
2018-08-13 13:09:30
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i   ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2018-07-18 10:02:33
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) or  ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-29 09:56:22
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Wymianie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej  ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-29 09:54:22
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach o numerach   ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-08 07:46:52
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i de  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-29 09:31:50
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Wymianie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z wykon  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-21 10:26:51
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Wymianie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z wykonan  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2018-04-24 14:23:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Nr XLI/271/  ...więcej

2018-04-18 08:27:58
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego n  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2018-04-17 14:15:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwa  ...więcej

Otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.
2018-04-05 14:32:39
Izbica Kujawska, dnia 5 kwietnia 2018 roku   O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ ogłasza konkurs ofert skierowany do klubów sportowych,działających na obszarze Gminy Izbica Kujawskana realizację zadań z zakresu rozwo  ...więcej

2018-03-21 14:15:36
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od słupa nr 204 do słupa n  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2018-03-20 12:08:52
Izbica Kujawska, dnia 19 marca 2018 roku. OOG 0012.I.31.2018   Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2018-03-20 12:07:09
Izbica Kujawska, dnia 19 marca 2018 roku OOG.0012.VI.37.2018   Członkowie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w   ...więcej

2018-03-05 08:21:01
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikiem V = 2700l i wewnętrznej dla bu  ...więcej

2018-02-20 09:08:29
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od  ...więcej

2018-01-16 10:28:49
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy   ...więcej

2018-01-16 10:25:25
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikiem V = 2  ...więcej

2018-01-08 14:45:38
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą te  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2017-11-28 14:41:50
Izbica Kujawska, dnia 28 listopada 2017 roku.                                     ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 257
następne