Obwieszczenie
2020-03-30 13:36:35
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 30.03.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2020-03-23 13:44:57
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 202  ...więcej

Obwieszczenie
2020-03-19 13:09:23
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 19.03.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w   ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2020-03-10 15:21:26
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju spor  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Izbica Kujawska za rok 2019
2020-03-09 09:32:20
  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
2020-03-04 09:26:42
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-28 12:57:39
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 28.02.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-27 15:05:01
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 27.02.2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: GKLP.6733.9.2019 z dnia  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-26 13:10:36
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Zajączkow  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-21 14:53:17
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 21.02.2020 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania, remoncie i przebudowie budynk  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-12 15:07:07
Starosta Włocławski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Izbicy Kujawskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sergiusza Makowskiego została wydana decyzja z dnia 04.02.20120 . nr ZRID 2/2020, znak: BUD.6740.1.997.2019.MK o zezwoleniu na r  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-11 12:41:33
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz  ...więcej

Obwieszczenie
2020-02-07 14:20:51
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 07.02.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:   Budowie oczyszczalni ścieków wraz z niez  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-30 14:59:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Podlaski, w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwest  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-17 13:20:15
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamiam, że w dniu 17.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz   ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-17 13:14:34
Starosta Włocławski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Izbicy Kujawskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sergiusza Makowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji d  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-16 15:04:52
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 15.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze   ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-13 14:41:59
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 13.01.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Podlaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjn  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-09 15:14:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:   Budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-09 13:01:51
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oczyszczal  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 367
następne