Obwieszczenie
2022-05-18 14:25:08
  O B W I E S Z C Z E N I E   Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej  przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbęd  ...więcej

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2021 R.
2022-04-29 07:42:28
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2021 R.  ...więcej

Obwieszczenie
2022-04-21 15:33:43
O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLII sesj  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14.04.2022 r.
2022-04-14 11:33:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14.04.2022 r.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 28 marca 2022 r.
2022-04-05 13:44:21
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 28 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191723C w ramach budowy, rozbudowy i p  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2022-04-05 11:26:41
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Nr XLI/392/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2022-03-30 12:25:43
  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Nr XL/383/2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie przezn  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2022 r
2022-03-24 14:04:50
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191723C w ramach budowy, rozbudowy i przebudowy sieci dróg gminnych z ciągami piesz  ...więcej

Obwieszczenie - XXXXI sesja Rady Miejskiej
2022-03-22 15:06:10
Obwieszczenie - XXXXI sesja Rady Miejskiej  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
2022-03-15 12:31:40
  Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (sala nr 39). Proponowany porząd  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2022-03-15 12:28:49
  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (sala nr 39). Proponowany porządek posiedzenia:1. Otwarcie 2. Stwierdzenie q  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej
2022-03-15 12:25:26
  Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej odbędzie się w dniu 22 marca 2022 roku o godzinie 8:15 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (sala nr 39). Propo  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 18 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2022-03-02 15:17:10
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 18 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-03-01 14:40:25
  Izbica Kujawska, dnia 01.03.2022 r.   GKLP.6733.15.2021   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrz  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2022-02-23 11:35:31
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej   o g ł a s z a   pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.   --------------------------------------------------------  ...więcej

OBIWESZCZENIE - XL SESJA RADY MIEJSKIEJ
2022-02-21 12:32:26
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 28 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32, odbędzie się XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.   ...więcej

Obwieszczenie
2022-02-18 08:12:22
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15.02.2022r.  ...więcej

Obwieszczenie - posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2022-02-17 15:16:43
Izbica Kujawska, dnia 17 lutego 2022 roku. OOG 0012.III.32.2022 Członkowie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictw  ...więcej

Obwieszczenie
2022-01-27 13:35:29
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 18 stycznia 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego  ...więcej

Obwieszczenie
2022-01-27 13:31:15
 Burmistrz Izbicy Kujawskiej Izbica Kujawska, dnia 27.01.2022 r. GKLP.6733.8.2021     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjneg  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 504
następne