Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2022-11-25 14:22:46
Izbica Kujawska, dnia 25 listopada 2022 roku. OOG 0012.I.24.2022 Członkowie KomisjiRewizyjnej    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w IzbicyKujawskiej, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022   ...więcej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2022-11-25 14:20:25
Izbica Kujawska, dnia 25 listopada 2022 roku. OOG 0012.III.38.2022 Członkowie KomisjiBudżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RadyMiejskiej w Izbicy Kujawskiej     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwes  ...więcej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2022-11-25 14:16:28
Izbica Kujawska, dnia 23 listopada 2022 roku. OOG 0012.IV.22.2022 Członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oś  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-11-21 15:28:06
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej   Izbica Kujawska, dnia 21.11.2022 r. GKLP.6733.4.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos  ...więcej

Informacja o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania
2022-11-18 12:49:47
    Burmistrz Izbicy Kujawskiej   Izbica Kujawska, dnia 17.11.2022 r.           Informacja   o przeprowadzeniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źró  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2022-11-07 11:59:26
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.     Przedmiot przetargu: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona   ...więcej

I N F O R M A C J A o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
2022-11-03 13:45:33
  Izbica Kujawska, dnia 3 listopada 2022 r.   I N F O R M A C J A   Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) gmi  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E
2022-10-27 14:22:24
    O B W I E S Z C Z E N I E     Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 3 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsud  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21.10.2022 r.
2022-10-21 08:10:56
    Burmistrz Izbicy Kujawskiej   Izbica Kujawska, dnia 21.10.2022 r. GKLP.6720.2.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagos  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 04.10.2022 r
2022-10-04 12:06:30
  Izbica Kujawska dnia 04.10.2022 r. GKLP.6733.6.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednol  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28.09.2022 r
2022-09-28 14:56:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28.09.2022 r  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E
2022-09-23 07:58:56
    O B W I E S Z C Z E N I E     Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 29 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsu  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12.
2022-09-22 08:01:44
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 8 września 2022 r., znak: DLI-II.7620.18.2021.ML.12, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej część utrzymującą w mocy decyz  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-09-19 13:01:16
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej   Izbica Kujawska, dnia 19.09.2022 r. GKLP.6733.2.2022     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowani  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E
2022-09-06 14:45:18
  O B W I E S Z C Z E N I E       Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 12:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsuds  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Cieplinki, nr 191250C Szczkówek-Szczkowo, w gminie Izbica Kujawska, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
2022-08-31 14:54:40
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 191247C Szczkówek-Kazanki, nr 191206C Szczkówek-Cieplinki, nr 1912  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-08-31 11:45:49
  Izbica Kujawska, dnia 31.08.2022 r. GKLP.6733.4.2022   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2022-08-29 13:01:05
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej     Izbica Kujawska, dnia 29.08.2022 r. GKLP.6733.3.2022     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks post  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E
2022-08-24 14:45:25
O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLV sesja  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2022-08-19 11:33:01
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 539
następne