Obwieszczenie
2021-01-07 15:17:43
  Izbica Kujawska dnia 07.01.2021 r.   GKLP.6733.9.2020     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (teks  ...więcej

Obwieszczenie
2020-11-25 13:35:00
  OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200  ...więcej

Obwieszczenie
2020-11-19 14:48:33
  OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003  ...więcej

Obwieszczenie
2020-10-13 15:24:32
 Izbica Kujawska, dnia 13.10.2020 r.   GKLP.6733.6.2020   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.  ...więcej

Obwieszczenie
2020-10-13 15:16:11
  Izbica Kujawska, dnia 13.10.2020 r. GKLP.6733.8.2020   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2020-10-13 09:46:20
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejski  ...więcej

Obwieszczenie
2020-10-12 14:25:27
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-10-09 10:44:54
 Izbica Kujawska, dnia 08.10.2020 r.   GKLP.6733.13.2019   OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz  ...więcej

Dzienny Dom Pobytu w Szczkowie
2020-09-21 14:50:15
W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2020-09-15 14:04:58
Izbica Kujawska, dnia 15 września 2020 roku. OOG 0012.I.11.2020                               &  ...więcej

Obwieszczenie
2020-09-15 13:50:57
Izbica Kujawska, dnia 14.09.2020 r. GKLP.6733.7.2020   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o   ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
2020-09-10 14:12:22
  Izbica Kujawska, dnia 10 września 2020 roku.   OOG 0012.IV.9.2020                             &nb  ...więcej

Obwieszczenie
2020-08-31 14:14:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego,że w dniu 31.08.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci gazow  ...więcej

Obwieszczenie
2020-08-31 14:08:45
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego,że w dniu 31.08.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci gazow  ...więcej

Obwieszczenie
2020-08-24 14:30:38
  Burmustrz Izbicy Kujawskiej,że w dniu 19.08.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Laskowski, zostało wszczęte pos  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2020-08-19 12:42:23
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Iz  ...więcej

2020-08-19 12:41:24
  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-27 14:31:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, w sprawie wydania decyzji  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-27 14:22:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 17.07.2020 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Radosław Ma  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-24 15:21:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie, przebudowie oraz remoncie części pomieszczeń  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 400
następne