Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 7 września 2023r.
2023-09-14 08:14:25
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka.
2023-09-05 11:16:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17.08.2023r.
2023-08-18 07:59:46
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ  Izbica Kujawska dnia 17.08.2023 r.   GKLP.6733.6.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14.07.2023 r.
2023-07-14 13:51:13
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 14.07.2023 r.   GKLP.6733.2.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 13.07.2023 r.
2023-07-13 15:18:13
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 13.07.2023 r.   GKLP.6733.4.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 13.07.2023 r.
2023-07-13 15:14:05
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ   Izbica Kujawska, dnia 13.07.2023 r.   GKLP.6733.5.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postę  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
2023-07-12 09:24:09
  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
2023-07-11 13:13:42
Izbica Kujawska, dnia 11 lipca 2023 roku   OOG 0012.II.20.2023     Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miej  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2023-07-10 10:03:42
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVII/540/2023 Rady Miejskiej w Izbi  ...więcej

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
2023-07-05 08:20:34
                                         &nbs  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
2023-07-05 08:04:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22.06.2023 r.
2023-06-22 13:19:11
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 22.06.2023 r.   GKLP.6733.5.2023      OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22.06.2023 r.
2023-06-22 13:07:21
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 22.06.2023 r.   GKLP.6733.4.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 15.06.2023 r.
2023-06-15 13:48:35
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 15.06.2023 r. GKLP.6733.2.2023   OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowan  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 05.06.2023 r.
2023-06-05 14:24:39
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ                                     &n  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19.05.2023 r.
2023-05-22 08:12:28
  BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ    Izbica Kujawska, dnia 19.05.2023 r. GKLP.6733.3.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postęp  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 15.05.2023 r.
2023-05-16 12:20:29
  BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska dnia 15.05.2023 r.   GKLP.6733.5.2023       OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2023-05-15 09:12:47
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E
2023-05-11 09:13:28
  O B W I E S Z C Z E N I E Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 18 maja 2023 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się LVI  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27.04.2023 r.
2023-04-27 14:13:36
BURMISTRZIZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska dnia 27.04.2023 r. GKLP.6733.4.2023 OBWIESZCZENIEBURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 590
następne