Obwieszczenie
2019-11-06 13:12:08
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-06 13:06:22
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Laskowski  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-06 12:58:23
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Zającz  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-06 12:50:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Piotr Sawiński, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji cel  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-31 12:00:55
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 29.10.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Małgorzaty Medyckiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio usta  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-28 15:05:37
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 25.10.2019 r. wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Nasze Prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Gminy Izbica Kujawska w imieniu której działa   ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-16 10:05:21
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, w imieniu której działa pełnomocnik P. Wiesław Radzikowski w sprawie  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-08 14:04:51
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 02.10.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pole  ...więcej

Obwieszczenie
2019-10-08 14:02:24
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 30.09.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Alicja Dembowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-27 11:07:49
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 27.09.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-26 10:10:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, żew dniu 16.09.2019 r. na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Laskowski, zostało wszczęte postępowan  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-19 09:03:03
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 10.09.2019 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Zajączkowski, zostało wszczęte post  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-09 13:15:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 09.09.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska, w sprawie  ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-29 14:49:36
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 26.08.2019 r. na wniosek ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Piotr Sawiński, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o   ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-27 14:26:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 27.08.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie żłobka samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz   ...więcej

Obwieszczenie
2019-08-27 14:18:42
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że wydał postanowienie dopuszczające Stowarzyszenie Nasze Prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na wniosek Gminy Izbica Kujawska w imieniu której działa pełnomocnik P. Joann  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2019-08-02 14:06:59
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH   DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
2019-08-01 09:46:14
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drod  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-30 13:29:04
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie żłobka sam  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-30 13:08:58
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Joanna Podlaska,w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczn  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 332
następne