Obwieszczenie
2021-07-23 11:59:41
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-23 11:56:20
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-23 11:49:07
URZĄD MIEJSKI                                       &n  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-19 07:34:46
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.I.7840.13.2.2021.AP(D) z dnia 14.07.2021 r. dotyczące wydania w dniu 14.07.2021 r. na wniosek inwestora: PERN S.A., reprezentowanego przez Pana Marka Kaśków, decyzji nr 48/2021 o pozwolen  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-15 12:43:31
Izbica Kujawska dnia 13.07.2021 r.   GKLP.6733.8.2021    OBWIESZCZENIEBURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-08 14:10:11
Izbica Kujawska dnia 06.07.2021 r. GKLP.6733.7.2021,  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o p  ...więcej

Obwieszczenie
2021-07-01 14:33:29
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z) z dnia 24.06.2021 r. dotyczące zamierzenia budowlanego pn. "Budowa pośredniej stacji pomp SC-1A pomiędzy SC-1 Góry i OLS Solino - przyłącze elektroenergetyczne.  ...więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
2021-06-30 15:27:15
Izbica Kujawska, dnia 30 czerwca 2021 roku   Burmistrz Izbicy Kujawskiej OKSZ. 524.1.2021     OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku  ...więcej

Obwieszczenie
2021-06-17 11:22:33
URZĄD MIEJSKIul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska Izbica Kujawska, dnia 17.06.2021 r. GKLP.6733.5.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks post  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
2021-06-15 10:30:30
  RADA MIEJSKA  w Izbicy Kujawskiej                                     ...więcej

Obwieszczenie
2021-06-15 08:16:01
URZĄD MIEJSKIw Izbicy Kujawskiejul. Marszałka Piłsudskiego 3287-865 Izbica Kujawska  Izbica Kujawska, dnia 14.06.2021 r. GKLP.6733.4.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 c  ...więcej

Obwieszczenie
2021-06-14 13:35:09
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z) z dnia 09.06.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PERN S.A., reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Chojnacką, w sprawie w  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 18 czerwca 2021r. na terenie Gminy Izbica Kujawska obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2021-06-10 12:22:25
"Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 18 czerwca 2021r. na terenie Gminy Izbica Kujawska obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzona decyzją Dyrektora Region  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
2021-05-31 14:29:48
    RADA MIEJSKA w Izbicy Kujawskiej                                                         ...więcej

Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
2021-05-31 13:58:28
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z  ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-27 14:39:37
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.II.747.18.2020.EP z dnia 30.04.2021 w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia w sprawie lokalizacji inwestycji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn. "Budowa Pośredniej stacji pom  ...więcej

Obwieszczenie
2021-05-26 14:43:49
 Izbica Kujawska, dnia 26.05.2021 r.  Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej   ul. Marszałka Piłsudskiego 32      87-865 Izbica Kujawska GKLP.6733.5.2021     OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA   ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2021-05-26 14:09:48
BURMISTRZ                                        &  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2021-05-25 13:16:29
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych da sprzedaży
2021-05-24 10:43:40
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/27  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 448
następne