Obwieszczenie
2020-07-27 14:31:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, w sprawie wydania decyzji  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-27 14:22:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 17.07.2020 r. na wniosek ENERGA OPERATOR S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Radosław Ma  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-24 15:21:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie, przebudowie oraz remoncie części pomieszczeń  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-21 13:26:11
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 09.07.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, został zmieniony  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-20 15:08:29
  Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, w sprawie wydania  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-20 15:02:06
 Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego n  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-02 14:57:56
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Ro  ...więcej

Obwieszczenie
2020-07-02 14:11:05
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 02.07.2020 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym znak: GKLP.6733.8.2019 z dnia  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku
2020-06-24 14:54:56
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku dotyczące wydania decyzji znak: KO.411.7018.2020; KO.411.746.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwsz  ...więcej

Obwieszczenie
2020-06-15 14:49:49
 Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 15.06.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię ga  ...więcej

Obwieszczenie
2020-05-19 15:02:06
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 19.05.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Obwieszczenie
2020-05-18 14:05:12
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Pr  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2020-04-20 12:44:16
  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 kwietnia 2020 roku   ...więcej

Obwieszczenie
2020-04-16 13:35:42
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 07.04.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, zostało wszczęt  ...więcej

Obwieszczenie
2020-04-16 13:23:33
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 07.04.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik P. Jarosław Błaszczyk, zostało wszczęt  ...więcej

Obwieszczenie
2020-04-08 09:37:20
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 01.04.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci energetycznej (rozwiązaniu kolizji) na dz  ...więcej

Obwieszczenie
2020-03-30 13:36:35
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 30.03.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2020-03-23 13:44:57
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 202  ...więcej

Obwieszczenie
2020-03-19 13:09:23
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 19.03.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w   ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu
2020-03-10 15:21:26
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju spor  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 383
następne