Obwieszczenie
2020-01-17 13:20:15
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamiam, że w dniu 17.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz   ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-17 13:14:34
Starosta Włocławski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Izbicy Kujawskiej, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sergiusza Makowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji d  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-16 15:04:52
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 15.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze   ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-13 14:41:59
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 13.01.2020 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Podlaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjn  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-09 15:14:00
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:   Budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-09 13:01:51
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie oczyszczal  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-08 14:30:35
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 08.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji i wyposażeniu pomieszczeń OSP w Błenni  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-03 14:59:10
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 03.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci gazowej na działkach o numerach ewidencyjnyc  ...więcej

Obwieszczenie
2020-01-02 12:04:14
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 02.01.2020 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:   Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastru  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-30 13:17:47
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 30.12.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie sieci energetycznej – zabudowie nowego sł  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-24 11:35:28
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Podlaski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwes  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-20 14:44:15
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 20.12.2019 zostało wydane postanowienie w sprawie dopuszczenia Pana Andrzeja Witulskiego do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lok  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-20 14:36:31
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 20.12.2019 zostało wydane postanowienie w sprawie dopuszczenia Pana Andrzeja Witulskiego do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lok  ...więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
2019-12-20 10:05:32
 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawski  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-13 15:22:42
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że w dniu 13.12.2019 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej SN 15 kV w celu zamknięcia pierśc  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-13 15:12:21
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 09.12.2019 r. na wniosek ENERGA Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sławomir Za  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-12 15:01:21
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 12.12.2019 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Podlaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjn  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-11 15:25:20
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Małgorzata Medycka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-03 15:09:37
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie placu  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-03 14:58:52
Burmistrz Izbicy Kujawskiej zawiadamia, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Alicja Dembowska, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu public  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 353
następne