Informacje bieżące

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/143/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

==================================================================
Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Augustowskiej oznaczona geodezyjnie jako działka nr 395 o powierzchni 0,0710 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00012224/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Augustowskiej oznaczona geodezyjnie jako działka nr 395 o powierzchni 0,0710 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00012224/4. Działka posiada swobodny dostęp do drogi publicznej. Działka usytuowana jest w strefie peryferyjnej miasta Izbica Kujawska. Nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny, położona jest na terenie płaskim. Uzbrojenie stanowi: przyłącze energetyczne, kanalizacyjne i wodne. Na działce znajdują się trzy budynki w zabudowie zwartej:
a) ruiny dwóch budynków magazynowych o powierzchni zabudowy 110m2 oraz 25m2 .
b) budynek magazynowy, użytkowany w przeszłości jako młyn, na dzień wyceny jako budynek magazynowy, o powierzchni zabudowy 174m2. Budynek podpiwniczony, brak możliwości zejścia do piwnicy – nie poddano wizji piwnicy. Strop nad piwnicą – deski drewniane. Okna w większości stalowe oraz drewniane, w większości brak oszklenia, zabezpieczone płytami drewno-pochodnymi. Dach dwuspadowy – konstrukcja drewniana, odeskowany kryty papą. Drzwi drewniane oraz stalowe suwane. Budynek składa się z dwóch części:
- starsza niższa, wysokość pomieszczeń wynosi ok. 7,9m – 9,4m, powierzchnia użytkowa wynosi 66m2,
- młodsza wyższa, wysokość pomieszczeń wynosi ok. 10,4m – 11,2m, powierzchnia użytkowa wynosi 72m2.
Przed budynkiem znajduje się rampa betonowa zadaszona (konstrukcja stalowa).
Stan techniczny budynku niski, standard wykończenia pomieszczeń w budynku niski.

Nieruchomość jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod magazyn oznaczony symbolem 61 P.

Cena nieruchomości: 43 900,00 zł.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

BURMISTRZ
Marek Dorabiała

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:29:01.
Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:29:01
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót