Informacje bieżące

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w
Izbicy Kujawskiej

Izbica Kujawska, dnia 28 listopada 2017 roku

 

Państwo RadniNa podstawie § 72 pkt. 1 Statutu Gminy Izbica Kujawska uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Inwestycyjno-Technicznej i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Komisji Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zaopatrzenia oraz Spraw Samorządowych oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (sala nr 32).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu Programu rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 przez Eksperta zewnętrznego P. dr Arankę Ignasiak - Szulc.
5. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2018 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Łuczak

Przewodniczący Komisji Budżetowej
Marek Orzechowski

Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej (…)
Ludmiła Żurańska

Przewodniczący Komisji Stanowienia Prawa Lokalnego (…)
Leszek Matusiak

Przewodniczący Komisji Rolnictwa (…)
Krzysztof Kubiatowski

Przewodniczący Komisji Oświaty (…)
Mieczysław Wiśniewski

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:39:14 | Data modyfikacji: 2017-11-28 14:40:12.
Data wprowadzenia: 2017-11-28 14:39:14
Data modyfikacji: 2017-11-28 14:40:12
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót