Informacje bieżące

Informacje bieżące

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w
Izbicy Kujawskiej

Izbica Kujawska, dnia 19 marca 2018 roku


OOG.0012.VI.37.2018


 


Członkowie Komisji Budżetowej


Rady Miejskiej


 


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.(pok. nr 32)


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie


2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.


5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.


7. Wolne wnioski.


8. Zakończenie posiedzenia.


 


 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI


Marek Orzechowski


Z up.


Magdalena Bolewska

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:07:09.
Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:07:09
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl