Informacje bieżące

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach
o numerach ewidencyjnych 51 i 223 obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:27:58.
Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:27:58
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót