Informacje bieżące

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 51 i 223 obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 09:54:22 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:59:40.
Data wprowadzenia: 2018-06-29 09:54:22
Data modyfikacji: 2018-11-06 12:59:40
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót