Informacje bieżące

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 51 i 223 obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-06-29 09:54:22.
Data wprowadzenia: 2018-06-29 09:54:22
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót