Informacje bieżące

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupem krańcowym i ze słupową stacją transformatorową na działkach o numerach ewidencyjnych 8/2, 14, 16/2, 32/5 i 33, obręb ewidencyjny Pasieka, gmina Izbica Kujawska w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Lubraniec – Izbica odgał. „Pasieka C”, gm. Izbica Kujawska.  

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:48:51.
Data wprowadzenia: 2018-08-21 11:48:51
Opublikowane przez: Magdalena Bolewska
« powrót