Informacje bieżące

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i Rolniczej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 5/6, 6/23, 6/73, 6/74, 6/75, 11, 12, 13, 321/11 i 1048/86, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 21/13 i 247, obręb ewidencyjny Augustynowo, gmina Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:35:28 | Data modyfikacji: 2018-11-06 12:58:18.
Data wprowadzenia: 2018-10-01 11:35:28
Data modyfikacji: 2018-11-06 12:58:18
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska
« powrót