Informacje bieżące

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10
§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek na wniosek "ENERGA-OPERATOR" S.A., oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, w imieniu której działa pełnomocnik P. Piotr Szameta, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV z zabudową łączników napowietrznych SN-15kV wraz z przebudowa słupowych stacji transformatorowych na działkach o numerach ewidenycjnych:
- 58, 61, 63, 65, 77, 64/1, 64/2, 45, 76, 81, 47, 53, 46, 44, 42, 40, 39, 37, 35, 33, 31 obręb ewidencyjny Wólka Komorowska, gmina izbica Kujawska;
- 25/16, 24, 23/2, 26, 27/2, 28, 29, 30 obręb ewidencyjny Śmielnik, gmina Izbica Kujawska;
- 144/1, 268, 1, 269, 2, 4, 5, 6, 274, 7/2, 7/1, 9, 11, 13/1, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/2, 39, 44/1, 44/2, 57, 45, 41, 42, 46, 47/1, 47/2, 49/2 50, 52/2, 54, 58, 59, 60/1, 61, 60/13, 62, 184, 188/1, 276, 187/12, 280, 72, 73, 74, 75/3, 53/2 obręb ewidencyjny Modzerowo, gmina Izbica Kujawska;
- 153, 96, 95/2, 86, 27/1, 28/1, 33/1, 34, 35/4,36, 37, 38, 39, 40, 45/2, 46/7, 48/1, 53, 163, 164/9, 164/10, 125, 86, 156 obręb ewidencyjny Mieczysławowo, gmina Izbica Kujawska;
- 31, 21, 49, 50, 51, 93/2, 93/1, 122, 121/1, 121/2, 52, 53, 90, 89/2, 88/2, 87/2, 85, 84, 81/2, 80/2, 79/2, 78/2, 77/2, 76/2, 75/2, 74/2, 73/2, 71/2, 70/1, 67/1, 66/4 obręb ewidencyjny Nowa Wieś, gmian Izbica Kujawska;
- 141, 181, 140, 170, 172, 171, 175, 157/2, 156/2, 155/2, 155/1, 167, 160/1,160/2 obręb ewidencyjny Chociszewo, gmina Izbica Kujawska.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w Izbicy Kujawskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:05:07 | Data modyfikacji: 2018-10-11 12:06:24.
Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:05:07
Data modyfikacji: 2018-10-11 12:06:24
Opublikowane przez: Izabela Nadolona
« powrót