Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2017-11-28 14:39:14
Izbica Kujawska, dnia 28 listopada 2017 roku   Państwo Radni Na podstawie § 72 pkt. 1 Statutu Gminy Izbica Kujawska uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Inwestycyjno-Technic  ...więcej

2017-11-27 13:40:15
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od s  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-24 08:40:40
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niez  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2017-11-23 13:29:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/143/16 Rady Miejskiej w Iz  ...więcej

2017-11-14 08:35:28
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikiem V = 270  ...więcej

2017-11-14 08:29:14
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Ku  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-11 09:01:30
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezb  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-26 14:41:25
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-13 15:03:26
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ciągu dróg w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo   ...więcej

Posiedzenie wspólne komisji
2017-09-07 11:32:02
Izbica Kujawska, dnia 6 września 2017 roku OOG.0012.VI.27.2017 OOG.0012.III.19.2017                            &nbs  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2017-08-25 10:31:39
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻYW DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwa  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
2017-08-25 10:28:04
Burmistrz Izbicy Kujawskiejzgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-16 13:01:35
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska   ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-16 12:59:29
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ciągu dróg w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Poln  ...więcej

Obwieszczenie
2017-08-10 13:43:04
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej NN oświetlenia drogowego na działka  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w sprawie ofert skierowanych do klubów sportowych, działających na obszarze Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.
2017-07-25 14:16:28
  ...więcej

Obwieszczenie
2017-07-10 08:08:34
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej NN oświetlenia drogowego na działkach  ...więcej

Obwieszczenie
2017-06-21 13:07:04
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawita  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-30 11:49:59
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Pol  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-22 11:35:39
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polne  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 257
poprzednie     następne