Informacje bieżące
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu w sprawie ofert skierowanych do klubów sportowych, działających na obszarze Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.
2017-07-25 14:16:28
  ...więcej

Obwieszczenie
2017-07-10 08:08:34
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej NN oświetlenia drogowego na działkach  ...więcej

Obwieszczenie
2017-06-21 13:07:04
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawita  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-30 11:49:59
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Pol  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-22 11:35:39
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polne  ...więcej

Posiedzenie wspólne komisji
2017-05-16 14:39:25
Izbica Kujawska, dnia 16 maja 2017 roku OOG.0012.II.17.2017 OOG.0012.III.18.2017   Członkowie komisji - Inwestycyjno- Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej - Rolnictwa, Zaopatrzenia, Ochrony Środowiska oraz Spraw Samorządow  ...więcej

Posiedzenie Komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej
2017-05-12 14:56:16
Izbica Kujawska, dnia 12 maja 2017 roku   OOG.0012.V.16.2017     Członkowie Komisji Stanowienia Prawa Lokalnego, Przedstawicielstwa Samorządności, Praw Rodzinnych i Obywatelskich Rady Miejskiej     Uprzejmie zapr  ...więcej

Obwieszczenie
2017-05-08 14:45:08
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Wydzieleniu z działki o numerze ewidencyjnym 101/5 działki o proponowanym numerze ewi  ...więcej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży
2017-05-04 14:00:19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCHDO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w   ...więcej

Obwieszczenie
2017-04-27 13:31:13
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach ewide  ...więcej

Obwieszczenie
2017-04-26 12:30:58
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu z działki o numerze ewidencyjnym 55/2 działki o proponowanym numerze ewi  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2017-04-20 10:44:12
Izbica Kujawska, dnia 20 kwietnia 2017 roku. OOG 0012.I.22.2017   Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie  ...więcej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży
2017-04-06 14:29:36
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCHDO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Izb  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miesjkiej
2017-04-04 14:10:07
Izbica Kujawska, dnia 3 kwietnia 2017 roku. OOG 0012.I.21.2017                                &nb  ...więcej

Obwieszczenie
2017-04-03 12:11:17
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Grochowiska na działkach o numerach ewidencyjnych 293, 308, 33  ...więcej

Obwieszczenie
2017-04-03 12:09:37
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu z działki o numerze ewidencyjnym 101/5 działki o proponowanym numerze ewidencyjnym 101/7 i wy  ...więcej

Obwieszczenie
2017-04-03 12:07:47
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu z działki o numerze ewidencyjnym 55/2 działki o proponowanym numerze ewidencyjnym 55/3 i budo  ...więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
2017-03-31 12:10:49
  ...więcej

Ogłoszenie
2017-03-24 11:46:59
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami handlowo-magazynowymi po  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetowej
2017-03-22 12:51:38
Izbica Kujawska, dnia 22 marca 2017 roku OOG.0012.VI.24.2017   Członkowie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dn  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 242
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
Burmistrz
Marek Dorabiała
Kontakt:
Tel: (+48 54) 286-50-09
Fax: (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl