WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2018-04-17 14:15:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwa  ...więcej

Otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.
2018-04-05 14:32:39
Izbica Kujawska, dnia 5 kwietnia 2018 roku   O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ ogłasza konkurs ofert skierowany do klubów sportowych,działających na obszarze Gminy Izbica Kujawskana realizację zadań z zakresu rozwo  ...więcej

2018-03-21 14:15:36
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od słupa nr 204 do słupa n  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2018-03-20 12:08:52
Izbica Kujawska, dnia 19 marca 2018 roku. OOG 0012.I.31.2018   Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu  ...więcej

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2018-03-20 12:07:09
Izbica Kujawska, dnia 19 marca 2018 roku OOG.0012.VI.37.2018   Członkowie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w   ...więcej

2018-03-05 08:21:01
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikiem V = 2700l i wewnętrznej dla bu  ...więcej

2018-02-20 09:08:29
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od  ...więcej

2018-01-16 10:28:49
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy   ...więcej

2018-01-16 10:25:25
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikiem V = 2  ...więcej

2018-01-08 14:45:38
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą te  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
2017-11-28 14:41:50
Izbica Kujawska, dnia 28 listopada 2017 roku.                                     ...więcej

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2017-11-28 14:39:14
Izbica Kujawska, dnia 28 listopada 2017 roku   Państwo Radni Na podstawie § 72 pkt. 1 Statutu Gminy Izbica Kujawska uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Inwestycyjno-Technic  ...więcej

2017-11-27 13:40:15
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od s  ...więcej

Obwieszczenie
2017-11-24 08:40:40
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niez  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2017-11-23 13:29:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/143/16 Rady Miejskiej w Iz  ...więcej

2017-11-14 08:35:28
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji gazowej zewnętrznej ze zbiornikiem V = 270  ...więcej

2017-11-14 08:29:14
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Ku  ...więcej

Obwieszczenie
2017-10-11 09:01:30
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezb  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-26 14:41:25
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska  ...więcej

Obwieszczenie
2017-09-13 15:03:26
Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ciągu dróg w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 268
poprzednie     następne