Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej
2018-11-06 12:56:52
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawksiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupem krańcowym i  ...więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2018-10-17 13:22:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCHDO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/319/18 Rady Miejskiej w I  ...więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2018-10-11 15:44:23
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska. Przedmiot przetargu:Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 93,55 m2 położony w bu  ...więcej

Obwieszczenie
2018-10-11 12:05:07
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1  ...więcej

Obwieszczenie
2018-10-01 11:35:28
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i   ...więcej

Obwieszczenie
2018-08-30 13:29:36
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN-15kV z zabudową łącznik&  ...więcej

Obwieszczenie
2018-08-21 11:48:51
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupem krańcowym i z  ...więcej

Obwieszczenie
2018-08-13 13:09:30
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i   ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2018-07-18 10:02:33
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) or  ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-29 09:56:22
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:Wymianie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej  ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-29 09:54:22
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach o numerach   ...więcej

Obwieszczenie
2018-06-08 07:46:52
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i de  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-29 09:31:50
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Wymianie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z wykon  ...więcej

Obwieszczenie
2018-05-21 10:26:51
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Wymianie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z wykonan  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2018-04-24 14:23:24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej Nr XLI/271/  ...więcej

2018-04-18 08:27:58
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego n  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW
2018-04-17 14:15:17
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwa  ...więcej

Otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.
2018-04-05 14:32:39
Izbica Kujawska, dnia 5 kwietnia 2018 roku   O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ ogłasza konkurs ofert skierowany do klubów sportowych,działających na obszarze Gminy Izbica Kujawskana realizację zadań z zakresu rozwo  ...więcej

2018-03-21 14:15:36
Obwieszczenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie linii napowietrznej SN–15 kV na odcinku od słupa nr 204 do słupa n  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
2018-03-20 12:08:52
Izbica Kujawska, dnia 19 marca 2018 roku. OOG 0012.I.31.2018   Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej, które odbędzie się w dniu  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 284
poprzednie     następne