Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Izbica Kujawska  izbicakuj.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-02-21 11:38:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:38
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 13. Zał. nr 13 SSt 21022018.pdf  więcej >
2018-02-21 11:37:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:37
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 12.Zał. nr 12.3 opis techniczny branża
elektryczna21022018.pdf  więcej >
2018-02-21 11:35:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:35
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 12. Zał. nr 12.2 Opis techniczny branża sanitarna
21022018.pdf  więcej >
2018-02-21 11:34:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:34
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 12. Zał nr 12.1 Opis techniczny branża budowlana
21022018.pdf  więcej >
2018-02-21 11:33:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:33
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 11. Zał nr 11 Przedmiar robót 21022018.pdf  więcej >
2018-02-21 11:33:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:33
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 10. Zał nr 10 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobówtarg 21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:32:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:32
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 9. Zał nr 9 - Dokumenty dotyczące przynależności
do grupy kapitałowej targowisko 21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:32:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:32
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 8.Zał nr 8 - Oświadczenie o braku zakazu ubiegania
się o zamówienia publicznetargow 21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:31:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:31
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 7.Zał nr 7 - Wykaz osób targowisko 21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:30:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:30
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 6.Załącznik nr 6 do SIWZ targowisko 21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:30:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:30
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 5. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA targowisko 21022018
.doc  więcej >
2018-02-21 11:29:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:29
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 4.załącznik nr 4 do SIWZ targowisko 21022018.docx  więcej >
2018-02-21 11:29:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:29
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 3.Załącznik nr 3 do SIWZ targowisko 21022018.docx  więcej >
2018-02-21 11:29:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:29
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 2. Załącznik nr 2 do SIWZ targowisko 21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:29:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:29
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano 1. Załącznik nr 1 do SIWZszczeółowy opis
21022018.docx  więcej >
2018-02-21 11:28:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:28
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:28:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:28
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano ogłoszenie o zamówieniu bip.21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:26:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:26
Budowa targowiska wraz z infra
Usunięto ogłoszenie o zamówieniu bip21022018.doc  więcej >
2018-02-21 11:25:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 11:25
Budowa targowiska wraz z infra
Dodano ogłoszenie o zamówieniu bip21022018.doc  więcej >
2018-02-20 12:59:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Protokóły

Beata Kubiak-Okupska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 12:59
Dodano ik20022018_prot_rg_wniosek.doc  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7302
następne >     100>>     300>>